APP

PSPP Poleca

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM

   

  Minister Sprawiedliwości przygotował kompleksową nowelizację Kodeksu karnego skarbowego, której celem jest jeszcze skuteczniejsze zwalczanie przestępczości skarbowej.

  Projekt przewiduje min.:

  • podwyższenie górnych granic zagrożenia sankcjami w postaci kary pozbawienia wolności lub kary grzywny
  • ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu
  • wydłużenie okresu przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych
  • wprowadzenie nowych typów przestępstw skarbowych.


  Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi, przygotuj się na konfrontację z organami kontroli skarbowej!

  Szczegółowy program szkolenia dostepny jest pod LINKIEM.

   

  Dla członków PSPP przewidziany jest specjalny 20% rabat na udział. Przy zgłoszeniu należy podać hasło PSPP.

 • UDZIAŁOWCY W KONFLIKCIE - SPÓR KORPORACYJNY

  Podczas warsztatu omówione zostaną burzliwe konflikty w spółkach handlowych: od ich genezy, poprzez ich trudne, rozstrzygające momenty na ich rozwiązaniu kończąc. Analiza licznych case study ma na celu identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z wystąpieniem sporu korporacyjnego. Uwzględnienie pozaprocesowych i procesowych strategii rozwiązania sporu korporacyjnego ma umożliwić skuteczne przygotowanie się na wypadek powstania sporu, a w zaistniałej już sytuacji konfliktowej zapewnić jak największe szanse jej pozytywnego rozwiązania.
  Uczestnicząc w warsztatach dowiedzą się Państwo m. in.:

  • jakie wyzwania stoją przed uczestnikami sporów w spółkach
  • jak skutecznie zaskarżać uchwały zgromadzeń właścicielskich, rady nadzorczej, zarządu
  • jakie jest znaczenie budowania odpowiednich „umocnień” korporacyjnych
  • jak skutecznie wybierać członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami i wykonywać inne uprawnienia mniejszościowe
  • czemu służy powołanie rewidenta do spraw szczególnych w spółce publicznej, a także na czym polega specyfika sporów w spółce publicznej w porównaniu do spółek prywatnych
  • czy istnieją „lepsi” i :gorsi” akcjonariusze, jaka jest rola i pozycja zarządu w sporach spólkach
  • jak bronić się przed niechcianym wpisem do KRS
  • jakie sankcje grożą w przypadku szantażu korporacyjnego
  • jak zabezpieczenia rozstrzygają spory korporacyjne

  Szczegółowy ptogram spotkania dostępny jest pod LINKIEM

  UWAGA: dla członków PSPP specjalny rabat 20% na udział