INTEGRUJEMY ŚRODOWISKO
PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

PROMUJEMY NAJLEPSZE STANDARDY PRACY PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

REPREZENTUJEMY INTERESY
PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW
previous arrow
next arrow
Slider
PARTNER
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY
Slider

Aktualności


Fotorelacja z wydarzeń PSPP


Członkowie, Partnerzy i Przyjaciele o PSPP

Waldemar Koper

Ponad dekadę temu, 24 członków założycieli, w odpowiedzi na oczekiwania środowiskowe, podjęło wyzwanie, które stało się początkiem działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Pamiętam, że towarzyszyła temu ogromna energia, żywa wymiana poglądów i oczekiwań oraz silna determinacja, żeby przekuć te emocje w konkretne działania.

W Polsce nie było wtedy żadnego forum prawników przedsiębiorstw służącego podnoszeniu standardów pracy. Nasza inicjatywa i jej potencjał zostały szybko dostrzeżone przez szefów działów prawnych przedsiębiorstw z wszystkich głównych sektorów gospodarki, czołowe kancelarie prawne, oba samorządy zawodowe, międzynarodowe organizacje prawnicze i media, których wspólne zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu Stowarzyszenia.

Dzisiaj PSPP jest jedyną organizacją środowiskową reprezentującą interesy prawników przedsiębiorstw i prężną platformą usług edukacyjnych dla biznesu i prawników. To podmiot, który znacząco wpływa na cały sektor usług prawnych. PSPP stało się środowiskowym centrum integracji zawodowej i towarzyskiej. Stowarzyszenie miało i ma bezsporny wpływ na kształtowanie profesjonalnego wizerunku prawników przedsiębiorstw.

Waldemar Koper
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Dyrektor ds. prawnych, Kompania Piwowarska SA

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk

Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw 10 lat temu powitałam z ogromnym zadowoleniem i od razu do Stowarzyszenia przystąpiłam. Jest to organizacja bardzo potrzebna na polskim rynku prawniczym. Jej społeczny charakter i cel nakierowany na wspieranie i integrację środowiska „in-house” przyciąga prawników z różnych środowisk. Łączy nas pro-biznesowe podejście do naszej pracy i otwartość w dzieleniu się doświadczeniami. Wartość Stowarzyszenia postrzegam również w informowaniu świata nie-prawniczego o roli prawnika w procesach gospodarczych. Rola ta rośnie z roku na rok i wydaje się dominującym trendem w naszym środowisku.

Cieszę się ogromnie, że mogę aktywnie wspierać Stowarzyszenie od strony organizacyjnej i zarządczej. Praca ta daje mi i moim kolegom z Zarządu wiele satysfakcji. Dziękuję wszystkim członkom, partnerom strategicznym i sympatykom Stowarzyszenia za minione 10 lat i mam nadzieję na wiele wspólnych inicjatyw i spotkań w przyszłości!

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
Wiceprezes Zarządu Polskie Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

Maciej Ozdowski

W Polsce działa tysiące stowarzyszeń, jednak do czasu powstania PSPP brakowało organizacji skupiającej prawników biznesowych. To co wyróżnia tak bardzo PSPP to dynamicznie rosnąca ilość członków od początku jego istnienia a także unikalność jego celów. Należą do nich tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy prawnikami przedsiębiorstw, integracja tego środowiska oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji. To ostatnie zadanie realizowane jest przez dużą ilość spotkań merytorycznych a także pierwszy w naszym kraju program typu MBA dla prawników, tj. Legal MBA.  Osobiście do naszego stowarzyszenia przyciągnęła mnie wspaniała atmosfera współpracy, niezwykłe relacje koleżeńskie oraz wysoki poziom merytoryczny wszystkich inicjatyw i wydarzeń organizowanych przez PSPP lub pod jego patronatem.

Maciej Ozdowski
Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.

Tomasz Sztyber

Miałem przyjemność być jednym z członków założycieli PSPP, więc o idei jego powstania usłyszałem dość wcześnie. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że idea ta rozwinie się tak wspaniale. W tamtych czasach świadomość odrębności zawodu prawnika przedsiębiorstw nie była jeszcze ugruntowana, a o konieczności posiadania szczególnych kompetencji do zarządzania funkcją prawną w przedsiębiorstwie dopiero zaczynaliśmy rozmawiać. Cieszę się, że obecnie są to oczywistości i mam pewność, że PSPP odegrało znaczącą rolę we wspieraniu tej zmiany. Bardzo się cieszę, że PSPP udało się rozwinąć działalność edukacyjną, wspierając rozliczne inicjatywy szkoleniowe skierowane do prawników przedsiębiorstw, jak i uczestnicząc w stworzeniu pierwszego w polsce Legal MBA. Mam też nadzieją, że uda się nam dalej rozwijać najprzyjemniejszą część naszej działalności, to znaczy tworzenie platformy służącej nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń pomiędzy naszymi członkami.

Tomasz Sztyber
Wiceprezes ZarząduPolskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Senior Corporate Counsel EMEA, Genesys Telecommunications Laboratories

Paulina Marusczyk

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw jest miejscem pozwalającym poznać wartościowe osoby, które na co dzień mierzą się z podobnymi problemami na tle zawodowym. Kontakt z szefami działów prawnych z najróżniejszych branży, który jest możliwy dzięki Stowarzyszeniu, pozwala nam na wymianę nie tylko doświadczeń zawodowych, ale również poglądów, opinii oraz wiedzy – tak bardzo ważnych w środowisku prawniczym. Partnerstwo oraz integracja, będące głównymi filarami Stowarzyszenia to wartości, którymi powinien kierować się każdy prawnik i które – dzięki Stowarzyszeniu – na nowo nabierają znaczenia, budując naszą wspólnotę, zapewniając nam rozwój oraz tworząc miejsce do rzeczowych dyskusji. Jest to też miejsce gdzie możemy czerpać wspólne doświadczenia i zasoby wiedzy co jest dla mnie osobiście nieocenione.

Paulina Marusczyk
Dyrektor Działu Prawnego
Grupa PSA / Opel Vauxhall

Arkadiusz Radwan

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw jest niemal równolatkiem Instytutu Allerhanda i w tym czasie nasze drogi często się przecinały. Łączy nas wizja tworzenia nowej jakości pracy i współpracy – obok istniejących, starszych od nas o dekady albo nawet o wieki instytucji, takich jak tradycyjne samorządy prawnicze czy ośrodki uniwersyteckie, które są dla nas – odpowiednio dla PSPP i IA – naturalnym punktem odniesienia. Bardzo się cieszę, że PSPP z takimi sukcesami działa już od 10 lat. Prawo i rynek prawniczy ulegają dynamicznym zmianom – wspólnie przez ten czas te zmiany obserwowaliśmy, próbowaliśmy zrozumieć, a także dołożyć coś od siebie. Wierzę w to, że każda zmiana potrzebuje światłych liderów i że nie da się przeprowadzać – nawet najbardziej potrzebnych reform – wbrew wszystkim. Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw jak mało kto rozumie biznes i dlatego jest naturalnym partnerem dla każdego, komu zależy na kształtowaniu w Polsce przyjaznego i konkurencyjnego środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej i społecznie  odpowiedzialnego biznesu. Wszystkiego najlepszego na kolejne 10 lat!

Arkadiusz Radwan
Prezes Instytutu Allerhanda

Ewelina Skocz

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak rozwinęło się Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i jak wraz z tym Stowarzyszeniem rozwinęli się jego członkowie. PSPP ma wyraźny wpływ na środowisko prawnicze oraz biznes, czego dowodem są liczne udziały Stowarzyszenia w istotnych wydarzeniach oraz rozmowach branżowych. To, co jest wręcz niebywałe, to relacje jakie panują wśród członków tej grupy. Niezmiernie się cieszę, że w Stowarszyszeniu mam wsparcie w edukowaniu jak ważne są kompetencje miękkie w prawie i biznesie. To niesamowita “kopalnia”, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, talentów.

Ewelina Skocz
Managing Partner
BCSystems Legal Recruitment&Business Advisory

Marek Mikulski

Stowarzyszenie stało się silną i aktywnie działającą reprezentacją prawników przedsiębiorstw, organizacją która jest widoczna, coraz bardziej wpływowa i opiniotwórcza. Prowadzona działalność najczęściej powiązana jest z aktualnymi, innowatorskich oraz inspirujących aktywnościami i inicjatywami, kluczowymi dla jakości usług świadczonych przez prawników przedsiębiorstw. Nie mam również wątpliwości, że powstanie i działalność Stowarzyszenia przyczyniło się do poprawy pozycji i rozwoju relacji środowiska prawników przedsiębiorstw zarówno w środowisku prawniczym,  jak i wśród przedsiębiorców i menadżerów. Nie do przecenienia jest także wkład Stowarzyszenia w integrację środowiska prawników przedsiębiorstw, którego cieszę się, że jestem częścią.

Marek Mikulski
Dyrektor biura prawnego ds. obsługi Sieci, Pion prawny
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Marcin Radwan- Röhrenschef

Na przestrzeni ostatnich lat z zainteresowaniem obserwuję, jak zmienia się rola prawników w przedsiębiorstwach. Eksperci sprawnie poruszający się w złożonych zagadnieniach prawnych stali się równocześnie doradcami biznesowymi, aktywnie biorącymi udział w planowaniu strategicznych działań firmy. To niewątpliwie ogromna zasługa Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i jego pracy na rzecz integracji środowiska, stworzenia wyjątkowego miejsca wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń. Nieoceniony jest też wkład Stowarzyszenia w budowanie efektywnego modelu współpracy działów prawnych przedsiębiorstw z kancelariami prawnymi, który sukcesywnie zyskuje na znaczeniu. Jestem przekonany, że w kolejnych latach jego rola będzie rosnąć, choćby w obszarze promowania nowych technologii, czy rozwijania kompetencji niezbędnych do przystosowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Życzę wielu kolejnych lat owocnej pracy i sukcesów.

Marcin Radwan- Röhrenschef
Adowkat
Wspólnik Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska Sp.k.

Grzegorz Kaniecki

Z olbrzymią przyjemnością witam 10-lecie PSPP. Założone spontanicznie, prowadzone profesjonalnie, generujące pozytywna energię i zmieniające całe środowisko, trwa i dorasta! Forum, które pozwala mi poznać kolegów zajmujących podobne stanowiska, znaleźć inspirację a także (a może przede wszystkim ?) wypić lampkę wina w zacnym towarzystwie błyskotliwych i otwartych na inne poglądy prawników.

Wielkie gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla mec. Waldemara Kopra za inicjatywę i niezmienną wytrwałość w prowadzeniu PSPP.

Grzegorz Kaniecki
Dyrektor ds. Prawnych
Unilever Europe Supply Chain

Łukasz Kuczkowski

Od pięciu lat współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw. Bardzo cenimy działania podejmowane przez PSPP w kierunku intensyfikacji i wzmocnienia relacji między członkami, również w czasach, w których kontakty ograniczają się do spotkań i komunikacji online. W tych działaniach jest duża inicjatywa i wysiłek, aby pomimo trudności dzisiejszych czasów, networking nadal się rozwijał. Z PSPP dzielimy się wspólnymi wartościami, jako że wierzymy, że edukacja jest jednym z filarów naszej działalności. Wspólnie organizowaliśmy szkolenia, wydarzenia, a ostatnio webinary, które pomagają członkom w bieżących sprawach prowadzonego biznesu. Gratulujemy PSPP Jubileusz 10-lecia swojej działalności, życząc dalszych sukcesów.

Łukasz Kuczkowski
Partner w kancelarii Raczkowski

Ewa Rutkowska

Od powstania Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw śledzimy jego działalność, a od 2018 r. aktywnie współpracujemy na różnych polach.

Stowarzyszenie doskonale rozumie, że my prawnicy jesteśmy skazani na ciągłe dokształcanie się i rozwój, a forma świadczenia pomocy prawnej dynamicznie się zmienia, aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością.

Szkolenia, które mieliśmy okazję organizować wspólnie z PSPP m.in. o zmianach w KPC czy e-signature, były niezwykle interaktywne. Ogromną wartość stanowiło otwarte dzielenie się przez licznych uczestników swoimi doświadczeniami, co wzbogaciło przekaz merytoryczny z korzyścią dla wszystkich obecnych.

Ewa Rutkowska
adwokat
wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Maciej Bobrowicz

Dziesięciolecie Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw skłania do podsumowań . Działania merytoryczne Stowarzyszenia : raporty socjologiczne i konkursy np. Lider Prawników Przedsiębiorstw to doskonałe przykłady integrowania środowiska wokół wspólnych zagadnień i wyzwań. Z przyjemnością jako Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych współpracowałem  z przedstawicielami stowarzyszenia również w realizacji Turnieju Negocjacyjnego radców prawnych. Wszystkim członkom  PSPP składam najlepsze życzenia z okazji jubileuszu.

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2007-2013, 2016-2020

Kamila Kurkowska

Społeczność prawników korporacyjnych, to bardzo ważna część całej branży prawniczej. Kluczowe jest to, by promować wśród prawników i w biznesie działania związane z różnorodnością. Od początku istnienia Fundacji Women in Law PSPP jest naszym partnerem merytorycznym, a r.pr. Agnieszka Dzięgielewska – Jończyk jest członkinią Rady Fundacji. Udział prawników wewnętrznych w inicjatywach Fundacji jest bardzo widoczny. Szefowe i szefowie działów prawnych stanowią prawie połowę mentorów w programie mentringowym, byli prelegentkami i prelegentami podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację, a także zaangażowani są w nowy projekt Fundacji – Centrum Wsparcia Kariery, jako Mecenasi Kariery. PSPP to nasz bardzo ważny partner – bardzo się cieszę, że możemy współpracować z prawnikami przedsiębiorstw na tak wielu polach!

Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji Women in Law

Aleksander Stawicki

Polski rynek usług prawniczych zmienia się niezwykle dynamicznie. Jednym z najbardziej widocznych trendów ostatnich lat jest olbrzymi wzrost znaczenia działów prawnych przedsiębiorstw. Prawnicy in-house, pracując w zespołach, które często liczebnością dorównują kancelariom, wspierają swoich „wewnętrznych klientów" we wszystkich kluczowych obszarach biznesu. W konsekwencji rosną ich oczekiwania w stosunku do zewnętrznych doradców. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z PSPP, dzięki której mamy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z wiodącymi prawnikami przedsiębiorstw, a to z kolei pomaga nam być sprawdzonym, efektywnym i użytecznym doradcą. Z okazji Jubileuszu, w imieniu całej kancelarii, serdecznie gratuluję wszystkim osobom tworzącym PSPP, życząc wielu równie udanych i pełnych sukcesów lat!

Aleksander Stawicki
wspólnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Tomasz Pietryga

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw odgrywa od lat bardzo ważną rolę integrującą tę grupę środowiska  prawniczego. Dzięki  działaniom stowarzyszenia mogliśmy się przekonać, jak ważni są w przedsiębiorstwach  i jak uniwersalnych umiejętności się od nich oczekuje, bo w miejscu pracy  są nie tylko  doradcami prawnymi, ale często współuczestniczą w  zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Stowarzyszenie wychodzi takim prawnikom naprzeciw, jest  platformą wymiany doświadczeń, inicjowania wspólnych przedsięwzięć, jak specjalistyczne szkolenia  czy dyskusje w formie konferencji lub forów. Daje im od lat możliwość rozszerzenia  swoich kompetencji. Dziesięciolecie działalności to piękny jubileusz. Życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia, aby trzymali obrany kurs i rośli w siłę.

Tomasz Pietryga
Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej"

Ewa Usowicz

W ostatnich latach obserwuję jak niebywale wzrosła pozycja prawników przedsiębiorstw. Początkowo byli w firmach raczej „samotni", dziś kierują całymi działami – nie tylko prawnymi, ale często także – compliance. Kiedyś bali się „wychylić" zza prezesów, z którymi pracują, dziś sami zasiadają w zarządach spółek. Widzę wśród in-house'ów grupę bardzo wszechstronnych prawników, bo w dużych firmach trzeba się znać na (prawie) wszystkim – jedna specjalizacja tu nie wystarcza. Prawnicy przedsiębiorstw nie tylko dobrze rozumieją biznes, ale coraz częściej podejmują kluczowe decyzje w firmach, mają realny wpływ na ich rozwój i strategię.

Ewa Usowicz
dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych
Wolters Kluwer

Małgorzata Modzelewska de Raad

PSPP pojawiło się w momencie kiedy stało się jasno, że rynek prawniczy wzbogacił się o nową „kategorię" prawnika: wysoko wykwalifikowanego managera zarządzającego złożonymi problemami prawnymi dla dużych przedsiębiorców. PSPP świetnie dba o to, aby właśnie ta kategoria profesjonalisty miała platformę nie tylko do wymiany doświadczeń i spotkań, ale przede wszystkim – do rozwijania tych kompetencji, które są jej potrzebne. PSPP odkrywa, że obszar pracy in-house'a to ogromne pole do innowacji i rozwoju; świetnie jest to obserwować i czerpać z tego inspirację. Przez te lata Stowarzyszenie stało się też głosem środowiska i ważnym graczem, z którego opiniami nie można się nie liczyć. Dlatego kancelarie prawne poważnie traktujące swoje wyzwania na polu komunikacji z przedsiębiorcami powinny wsłuchiwać się w głosy tego forum, wyrażone chociażby w arcy-ciekawych raportach, wydawanych przez PSPP.

Małgorzata Modzelewska de Raad
Adwokat IModzelewska & Paśnik

Iwona Mirosz

Powstanie naszego Stowarzyszenia związane było z rosnącą, szczególną rolą prawników biznesowych, odpowiadających w firmach za sprawy prawne. Działające w Polsce międzynarodowe korporacje tworzyły stanowiska dyrektora ds. prawnych, określane jako General Counsel, a polscy radcy prawni musieli nauczyć się jak dobrze sprawować tę funkcję. Potrzebne było wsparcie, edukacja w zakresie nie tylko prawniczym, ale wiedzy biznesowej, umiejętności zarządzania, rekrutacji i tym podobnych, a przede wszystkim platforma spotkań integracyjnych. Będąc wcześniej od kilku lat vice prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, skupiającego podobne organizacje prawnicze, z ochotą i entuzjazmem, podobnie jak pozostali założyciele Stowarzyszenia, podjęłam się współorganizowania Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Sądzę, że czas pokazał, jak słuszna była diagnoza potrzeb i sposoby ich zaspokojenia, które przyjęliśmy. Liczne już grono członków Stowarzyszenia to profesjonaliści, prawnicy jutra, podejmujący kolejne wyzwania, wspierający się poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

Iwona Mirosz
Współzałożycielka Stowarzyszenia
Wiceprezes w pierwszym Zarządzie PSPP

Piotr Andrzejczak

Bardzo się cieszę, że 10 lat temu prawnicy przedsiębiorstw podjęli inicjatywę utworzenia swojego stowarzyszenia oraz że mogłem być uczestnikiem tego procesu. W perspektywie 10 lat historii Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw należy zauważyć, że prawnicy przedsiębiorstw stworzyli w tym czasie ważną grupę zawodową, która poprzez swoją funkcję wywiera istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i ich pozycję rynkową, a pośrednio no rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Codzienna praca prawników przedsiębiorstw łączy bowiem kompetencje prawnicze i zarządcze. Aby z sukcesem realizować rolę prawnika przedsiębiorstwa należy być także sprawnym menedżerem i liderem zespołu lub biznesu. Z kolei Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju prawników przedsiębiorstw, jako forum do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Natomiast relacje Stowarzyszenia z kancelariami prawniczymi przyczyniają się do lepszego zrozumienia pomiędzy prawnikami przedsiębiorstw a prawnikami z kancelarii prawnych wspierających przedsiębiorstwa. Ostatecznie wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku, by przedsiębiorstwa, które wspólnie obsługujemy, miały zapewnione maksymalne bezpieczeństwo prawne i większe szanse na ostateczny sukces gospodarczy.    

Piotr Andrzejczak
Partner
Domański Zakrzewski Palinka

Cezary Żelaźnicki

Kancelaria PwC Legal od początku działalności, czyli od ponad 10 lat, bo w tym roku obchodziliśmy okrągłe urodziny, jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że współpraca, wymiana wiedzy i najlepszych praktyk oraz dyskusje na najważniejsze dla branży prawniczej tematy, przyczyniają się do podnoszenia jakości rynku usług prawniczych i odpowiadania na wyzwania jakie niesie ze sobą zawód prawnika.

Cezary Żelaźnicki
Partner, radca prawny
PwC Legal

Jerzy Baehr

Ostatnia dekada to okres systematycznego wzrostu znaczenia prawników przedsiębiorstw, a PSPP jest najbardziej znanym reprezentantem tej dynamicznie działającej na rynku grupy zawodowej. Od wielu lat współpracujemy z prawnikami in-house, wspierając ich zarówno w trudnych projektach jak i codziennej pracy. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem to dla nas unikalna szansa na wymianę wiedzy i doświadczeń. Dzięki niej lepiej rozumiemy wyzwania stojące przed naszymi Klientami i możemy im zaoferować usługi odpowiadające ich potrzebom.

dr Jerzy Baehr
Partner zarządzający
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Magdalena Taff

Dlaczego jestem członkiem PSPP? Dla mnie osobiście, największą wartością jest możliwość udziału w świetnie prowadzonych warsztatach. Zarówno tych, które dotyczą różnych dziedzin prawa, jak i tych z zakresu budowania wizerunku, marketingu, czy negocjacji. Dodatkową korzyścią jest to, że warsztaty są bezpłatne i organizowane wyłącznie dla członków PSPP – dzięki temu program odpowiada potrzebom dyrektorów działów prawnych, a nie szeregowym pracownikom.

Magdalena Taff
Dyrektor Prawny
Pfizer Polska

Piotr Antoszek

Nagrodę Lider Prawników Przedsiębiorstw, która jest przyznawana przez PSPP, traktuję jako bardzo ważny wyraz aprobaty dla mojej pracy.
Nie ma większego zaszczytu niż docenienie ze strony koleżanek i kolegów z tego samego zawodowego środowiska.
Dobrze, że także prawnicy wewnętrzni mają swoje forum wymiany doświadczeń i swoją nagrodę!

dr Piotr Antoszek
Dyrektor Działu Prawnego
Solaris Bus & Coach S.A

Ryszard Sowiński

Współpracuję z PSPP od wielu lat i z życzliwością obserwuję rozwój tej organizacji. Stała się ona głosem środowiska prawników przedsiębiorstw, które rośnie w siłę. Integracyjna, edukacyjna, badawcza i promocyjna działalność Stowarzyszenia zasługuje na uznanie.
Gorąco zachęcam do współpracy z PSPP, ponieważ przynosi ona wiele korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Ryszard Sowiński
prof. WSB. Ekspert w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi i działami prawnymi przedsiębiorstw

Marcin Bryniarski

Regionalne spotkania PSPP są okazją do przedstawienia i promowania idei Stowarzyszenia i celów jego działalności. Są świetną przestrzenią nie tylko do pogłębienia wiedzy i merytorycznej dyskusji w najważniejszych dla prawników przedsiębiorstw tematach ale dają również fantastyczną możliwość wzajemnego poznania się prawników w regionie i stworzenia bardzo wartościowych relacji zawodowych i osobistych.

Marcin Bryniarski
Szef Działu Prawnego i Compliance
OKNOPLAST

Sebastian Grzywacz

Udział w programie LegalMBA, którego organizatorem jest PSPP, to doskonała okazja, by spojrzeć na zawód prawnika z innej perspektywy. Pamiętać należy, że wymaga się od nas coraz szerszych kompetencji biznesowych. To także czas i miejsce na przyjazną wymianę doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Sebastian Grzywacz
CSEE Legal Director
Antalis

Jadwiga Latawiec

Budowałam Stowarzyszenie od samego początku i z wielką satysfakcją obserwuję jego rozwój. Jesteśmy partnerem najważniejszych wydarzeń środowiskowych na rynku, to nie tylko nobilitacja ale również odpowiedzialność. Cieszy mnie to, że nasi Członkowie polecają Stowarzyszenie kolejnym osobom, jest to prawdziwy networking i na tym właśnie nam zależało, gdy zakładaliśmy PSPP.

Jadwiga Latawiec
Dyrektor ds. Prawnych
Carlsberg Polska

Artur Chrzanowski

Udział w Stowarzyszeniu pozwala mi na kontakty z ludźmi, którzy mają zbliżone problemy do moich, dzięki temu mogę spojrzeć na nie z innej strony i zweryfikować rozwiązania - to bardzo cenne doświadczenie

Artur Chrzanowski
Dyrektor Działu Prawnego
EIFFAGE Polska

Bogdana Jakubowska

PSPP tworzy doskonałe, specjalistyczne forum dla prawników wewnętrznych przedsiębiorstw, do dyskusji o sprawach ważnych dla tego środowiska, a także może dać okazję do spotkań prawników zatrudnionych w poszczególnych branżach i pomówienia o problemach prawnych specyficznych dla danej grupy. Ta organizacja pomaga nam budować nowoczesny, zgodny z potrzebami biznesu model pracy prawnika wewnętrznego i działów prawnych.

Bogdana Jakubowska
PORR SA

Agnieszka Voitel

Udział w Stowarzyszeniu pozwala mi poznawać nowych ludzi z różnych korporacji, dzięki temu mogę wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi szefami działów prawnych. To bardzo inspirujące i rozwijające doświadczenia.

Agnieszka Voitel
Dyrektor Działu Prawnego
Sanofi

Beata Najmec – Witkowska

Program LegalMBA to cenna wiedza i umiejętności menadżerskie do wykorzystania w codziennej praktyce biznesowej radcy prawnego. Świetna możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami kursu i wykładowcami.

Beata Najmec – Witkowska
Manager of Legal Department
OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.