Aktywność pracowników w sieci jako zagrożenie dla reputacji firm

Aktywność pracowników w sieci jako zagrożenie dla reputacji firm

 

Kancelaria SKS oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, zorganizowały dla Członków PSPP na warsztaty pt. „Aktywność pracowników w sieci, jako zagrożenie reputacji firm”.
 
Spotkanie odbyło się 12 stycznia 2012 r., w godz. 9.30 – 13.00, w Warszawie, w siedzibie kancelarii SKS, przy ul. Wawelskiej 15 B.
 
PROGRAM WARSZTATÓW: 
 
9.30 – 11.00
Aktywność pracowników w sieci jako zagrożenie dla reputacji firm
Roman Rostek, RR Communication Consulting
1. Media społecznościowe i pracownicy: główne zagrożenia dla firm 
– Ujawnianie poufnych informacji
– Inspiracja dla mediów 
– Szkodzenie markom produktów i usług
– Mobilizowanie pracowników przeciwko pracodawcy
– Psucie wizerunku pracodawcy
 
2. Dlaczego pracownicy korzystają z mediów społecznościowych?
 
3. O czym pracownicy piszą na forach internetowych 
– Najczęstsze tematy dyskusji
– Tonacja wypowiedzi pracowników
– Funkcje wypowiedzi pracowników   
 
11.00-13.00
Naruszenia prawa związane z aktywnością pracowników w sieci
Agnieszka Zając, Radca Prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
1. Naruszenie porządku w procesie pracy
2. Naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy
3. Naruszenie zasad współżycia społecznego
4. Naruszenie tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa
5. Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy
6. Ujawnienie danych osobowych współpracowników
7. Mobbing współpracowników    
Prewencyjne działania pracodawcy
1. Zasady korzystania z mediów elektronicznych w czasie pracy:
– poczta elektroniczna
– internet
– komunikatory elektroniczne
 – serwisy społecznościowe
– urządzenia komputerowe
2. Regulamin pracy
3. Zasady etyki
4. Umowa o pracę
Sankcyjne działania pracodawcy
1. Rozwiązanie umowy o pracę
2. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
3. Odpowiedzialność materialna pracowników
4. Odpowiedzialność karna
 

 

Social: