Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

 Prawnicy muszą się uczyć biznesu i komunikacji.

 

Trzeba zmienić model kształcenia prawników. Powinny się tym zająć środowiska naukowe i korporacje, które prowadzą aplikacje – to jeden z wniosków ogłoszonego wczoraj raportu o funkcjonowaniu prawników przedsiębiorstw.
Przygotowały go Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) i kancelaria PwC Legal. Nosi tytuł „Prawnicy przedsiębiorstw – dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce".

Pełna wersja tekstu dostępna jest pod LINKIEM.

Social: