Poznaliśmy Lidera Prawników Przedsiębiorstw 2017

Poznaliśmy Lidera Prawników Przedsiębiorstw 2017

30 listopada br., podczas uroczystej Gali świątecznej Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki 2. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Stowarzyszenie a partnerem Wolters Kluwer.

W ankiecie, która została rozesłana w tym roku do prawników przedsiębiorstw, organizatorzy konkursu pytali o spektakularne przedsięwzięcia lub transakcje realizowane z udziałem szefa działu prawnego w ostatnich trzech latach oraz na czym polegał szczególny wkład szefa departamentu prawnego w ich realizacji. Brane pod uwagę  były innowacyjne rozwiązania, narzędzia, procedury wdrożone przez dział prawny oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikły z wdrożenia kreatywnych rozwiązań. Kandydaci byli również pytani o to w jakim zakresie pełnią rolę lidera swojej organizacji.

Nadesłane zgłoszenia oceniła Kapituła pod przewodnictwem Waldemara Kopera, Prezesa PSPP w składzie: Maciej Ozdowski, Wiceprezes PSPP, Piotr Marucha, Wiceprezes PSPP, Tomasz Sztyber, Wiceprezes PSPP< Robert Gago, Partner Greenberg Traurig , Robert Niczyporuk, Partner Domański Zakrzewski Palinka, Cezary Żelaźnicki, Partner Zarządzający kancelarii PwC Legal  oraz Alicja Pollesch, Dyrektor Strategiczny Wolters Kluwer.

– Już po raz drugi ogłosiliśmy laureatów nagrody  Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, która z jednej strony promuje tych z nas, których osiągnięcia zasługują na widoczne, publiczne wyróżnienie, a z drugiej strony jest to nagroda, która  jest znaczącym potwierdzeniem kluczowej roli prawnik przedsiębiorstw w organizacji i tych wartości, które wnoszą do działalności swojego pracodawcy– powiedział Waldemar Koper, przewodniczący Kapituły i Prezes PSPP.

Kapituła przyznała nagrodę główną Lidera Prawników Przedsiębiorstw dla dr Piotra Antoszka, dyrektor Departamentu Prawnego Solaris Bus & Coach S.A. Imponująca jest jego skala działania jako szefa działu prawnego, gdyż odpowiada on za 21 krajów i 19 jurysdykcji – od Niemiec po Indie – gdzie każdy system prawny ukształtował odmienne regulacje korporacyjne. Powoduje to, że świadczenie wsparcia prawnego jest wyjątkowo skomplikowanym. W tym kontekście ogromnym sukcesem było stworzenie i wdrożenie innowacyjnego, jednolitego systemu zarządczego dostosowanego do charakteru jurysdykcji, w której poszczególne spółki córki prowadzą działalność. 

– Przykładem wyjątkowej roli mec. Antoszka było zarządzanie nie tylko zespołem prawnym, ale także kilkoma innymi pozaprawnymi zespołami roboczymi w wielkiej transeuropejskiej transakcji połączenia firmy Solaris, czołowego producenta autobusów ze szwajcarską firmą Stadler, jednym z głównych europejskich dostawców rozwiązań dla tramwajów. Pozwoliło to z sukcesem konkurować tak powstałemu konsorcjum w największych przetargach na autobusy czy tramwaje, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W każdym takim przedsięwzięciu, mec. Antoszek pełnił kluczową rolę w zespole zarządczym i eksperckim – powiedział Cezary Żelaźnicki z Pwc Legal, członek Kapituły konkursu.

Nominacje do nagrody otrzymali również: Joanna Krawczyk-Nasiłowska, dyrektor działu prawnego, członek Zarządu Ghelamco Poland oraz Małgorzata Żurowska, Head of Legal and Compliance Officer Europe Central z firmy BASF. 

Joanna Krawczyk-Nasiłowska, jako dyrektor działu prawnego i członek zarządu Ghelamco bierze wiodący udział w podejmowaniu decyzji strategicznych co do długoletnich procesów deweloperskich o ogromnej wartości i znaczeniu. Rola ta obejmuje nie tylko prawne, ale i zarządcze aspekty przygotowania projektów koncepcyjnych. Zaangażowanie Pani Mecenas ma istotny wpływ nie tylko na sam proces budowy, ale także na późniejsze finansowanie i zbywanie projektów oraz finalny proces ich komercjalizacji.

Spektakularnym przedsięwzięciem, w który Pani Mecenas Krawczyk wniosła kluczowy wkład, jako osoba odpowiedzialna za stronę prawną, był największy projekt biurowy w Polsce czyli Warsaw Spire, gdzie była m.in. odpowiedzialna za ogromnie skomplikowany projekt refinansowania budowy przez konsorcjum 3 banków z siedzibami w Niemczech w kwocie 370 milinów euro.   

Małgorzata Żurowska, Head of Legal and Compliance Officer Europe Central z firmy BASF na co dzień pracuje z 15 zarządami w całej Europie Centralnej od Polski do Grecji, 25 dyrektorami działów operacyjnych, 15 dyrektorami biznesowymi, licznymi zespołami powoływanymi ad hoc, prawnikami z wszystkich tych krajów, a na końcu z 3 szefami europejskimi.

Przykładem innowacyjnego działania nominowanej było opracowanie i realizacja „Gry Compliance”, oryginalnego pomysłu na grę interaktywną dla pracowników firmy BASF, której realizacja spotkała się z takim zainteresowaniem, iż Compliance Oficerowie przeprowadzili ją w podległych im krajach, praktycznie na całym świecie. Działami Małgorzaty Żurowskiej zostały uznane jako działania prawdziwego lidera firmy BASF, nie tylko w obszarze prawnym, ale szerzej ogólnobiznesowym i na szczeblu regionalnym, za który odpowiada.

Social: