24 listopada 2015 r. odbędzie się Jubileuszowa Gala 5-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiebiorstw

24 listopada 2015 r. odbędzie się Jubileuszowa Gala 5-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiebiorstw

Social: