„Mediujemy spory” – inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan

„Mediujemy spory” – inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan

Centrum Mediacji Lewiatan występuje z inicjatywą w zakresie rozwiązywania sporów o charakterze gospodarczym.
Proponuje, aby przedsiębiorstwa, które są obłożone dużą ilością sporów sądowych, ogłosiły, że przez określony czas stosować będą mediację we wszystkich swoich sporach gospodarczych, lub w sporach dotyczących wybranego zagadnienia, jako wyraz polityki firmy. Po takim okresie, uczestnicy ocenią czy mediacja była pomocna i czy warto ją stosować i w jakich sporach wypada najlepiej.

Jednym z powodów inicjatywy Centrum Mediacji Lewiatan jest przekonanie, że wiele sporów komercyjnych, nawet tych, które już osiągnęły stan postępowania sądowego mogłoby być rozwiązanych drogą mediacji, jednakowoż istnieje naturalna obawa uczestników (a szczególnie pełnomocników), że wystąpienie o mediację będzie odebrane przez drugą stronę jako oznaka słabości pozycji spornej. Stąd, propozycja wprowadzenia zasady, że niezależnie czy pełnomocnik uważa sprawę za oczywiście wygraną czy nie, proponuje się mediację zamiast sporu sądowego. W konsekwencji, przyjęcie zasady mediowania przedsiębiorstwo zdejmuje z siebie brzemię wykazania się słabością wobec przeciwników sporu przez wniesienie wniosku o mediację.

Ostatnio „Rzeczpospolita” podniosła temat mediacji, wskazując na możliwość obligatoryjności mediacji przedsądowej oraz na inicjatywę sądów Rejonowego i Okręgowego w Łodzi aby ogłaszać przerwę w rozprawie dla uwzględnienia przez strony mediacji. Zgodnie z raportem w powołanym artykule, Ministerstwo Sprawiedliwości entuzjastycznie wspiera tę i podobne inicjatywy. Proponowana przez CM Lewiatan akcja wszczynania mediacji jeszcze przed zaangażowaniem sądu, lub w trakcie postępowania, wydaje się znakomicie wyprzedzać przyszłe trendy w przedmiocie rozwiązywania sporów gospodarczych.
Załączamy PREZENTACJĘ w zakresie mediacji, która może być Państwu pomocna w pełniejszym zrozumieniu propozycji CM Lewiatan.

Zapraszamy wszystkich członków PSPP jako pełnomocników prawnych czołowych polskich przedsiębiorstw do podjęcia niniejszej inicjatywy „Mediujemy Spory” przy użyciu mediatorów z Centrum Mediacji Lewiatan wraz z ogólnopolską siecią CAM (Centrum Arbitrażu i Mediacji) lub z innych ośrodków mediacyjnych w kraju.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia i kontakt pod adresem : mediacje@konfederacjalewiatan.pl lub telefonicznie pod numerami : 22/55 99 908 oraz 22/55 99 967.

Social: