PSPP i WKB pytają szefów działów prawnych o funkcjonowania COMPLIANCE W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PSPP i WKB pytają szefów działów prawnych o funkcjonowania COMPLIANCE W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr rozpoczęły prace nad pionierską inicjatywą jaką jest stworzenie raportu „Wewnętrzny dział prawny i compliance – razem czy osobno?”:

Jego celem jest zbadanie jak funkcjonują programy compliance w polskich przedsiębiorstwach oraz sprawdzenie jaka jest rola prawników wewnętrznych w projektowaniu i wdrażaniu takich rozwiązań.

Organizatorzy badania mają nadzieję, że przygotowany na podstawie zebranych z rynku informacji raport „Wewnętrzny dział prawny i compliance – razem czy osobno?”:

  • będzie służył wymianie doświadczeń, pozwalając na benchmarking, szczególnie cenny w obliczu zapowiadanych zmian w prawie, które odpowiedzialność przedsiębiorcy uzależniać będą m.in. od skuteczności i adekwatności wdrożonych w tym obszarze rozwiązań,
  • będzie cenną wskazówką odnośnie tego, jaka jest dziś rola prawników w projektowaniu i wdrażaniu tego typu rozwiązań,
  • oraz – co najważniejsze – będąc solidną dawką praktycznej wiedzy pomoże rozwinąć lub udoskonalić rozwiązania funkcjonujące już w organizacjach.

Warunkiem powodzenia tego projektu jest zebranie szczegółowych informacji o programach compliance funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Do tego celu służy anonimowa ankieta, do której link można otrzymać w odpowiedzi na prośbę wysłaną na adres: biuro@pspp.org.pl.

Termin wypełniania ankiet upływa 8 marca.
 

Social: