Zapraszamy do udziału w TRZECIM BADANIU PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW!

Zapraszamy do udziału w TRZECIM BADANIU PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW!

Szanowni Państwo,

Planując kolejną edycję badania wśród prawników przedsiębiorstw, nie zakładaliśmy, że zostanie ono przeprowadzone w tak szczególnym czasie, pełnym nowych wyzwań i ryzyk. Obecna sytuacja jeszcze bardziej pokazała jak szybko i jak bardzo może zmienić się sposób pracy prawników przedsiębiorstw. Codzienna praca wymaga nie tylko zrozumienia zasad funkcjonowania biznesu ale także elastyczności w dostosowania do warunków pracy i wysokich kompetencji potrzebnych do łączenia wiedzy prawniczej z biznesową.

W związku z tym nadal aktualne pozostają pytania: Jak zmienia się rola dyrektora działu prawnego w przedsiębiorstwie? Jakie powinien posiadać kompetencje, aby być strategicznym doradcą dla zarządów firm teraz i w przyszłości? Jakie działania podejmują szefowie działów prawnych i menedżerowie reagując na pojawiające się nowe trendy w środowisku prawników przedsiębiorstw a także ryzyka będące wynikiem zmieniających się zasad funkcjonowania globalnego biznesu? Jakie są perspektywy rozwoju oraz zmiany w naszym środowisku ?

Aby odpowiedzieć na te pytania i zaobserwować dynamikę i kierunki zmian, już po raz trzeci zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) oraz PwC Legal „Prawnicy przedsiębiorstw dziś i jutro.”

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem badania, analizą wyników i przygotowaniem raportu sprawuje dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Formularz, który udostępnimy w odpowiedzi  na wiadomość przesłaną na adres biuro@pspp.org.pl,  będzie aktywny do 19 lipca 2020 r.

Wszystkie odpowiedzi pozostaną poufne, a wyniki będą publikowane wyłącznie w zagregowanej formie.

Waldemar Koper
Prezes Zarządu
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Social: