JUBILEUSZ 10-LECIA DZIAŁANOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

JUBILEUSZ 10-LECIA DZIAŁANOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Szanowni Państwo,

mija 10 lat od momentu powołania do życia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, którego niezmiennym celem jest integracja i profesjonalizacja naszego środowiska zawodowego.

Ogromna energia jaka towarzyszyła grupie założycieli, koleżanek i kolegów, którzy podjęli to wyzwanie, stała się zaczątkiem naszej działalności. Jestem przekonany, że na przestrzeni dziesięciolecia, Stowarzyszenie stało się podmiotem kształtującym nowoczesny sektor usług prawnych dla biznesu w Polsce.

Przez lata mieliśmy okazję spotkać się w ramach ponad 100 spotkań merytorycznych i networkingowych. Przeprowadziliśmy trzy szerokie badania środowiskowe. Uruchomiliśmy Legal MBA, profesjonalny program edukacji biznesowej dla prawników. Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw wielokrotnie uczestniczyło w konsultacji ustaw jako partner społeczny organów państwa. Jesteśmy partnerem wielu prestiżowych wydarzeń środowiskowych jak doroczne Corporate Legal Counsel Forum i Forum Dyrektorów Działów Prawnych. Od lat ściśle współpracujemy również z redakcjami prestiżowych dzienników gospodarczych w tym dziennikiem Rzeczpospolita, gdzie jesteśmy Partnerem Rankingu Kancelarii Prawnych czy Rising Stars, konkursu Dziennika Gazeta Prawna i Wolters Kluwer wyłaniającego najlepszych młodych prawników oraz wielu szkoleń i spotkań merytorycznych dedykowanych nie tylko prawnikom przedsiębiorstw.

Te i wiele innych działań niewątpliwie wniosło ogromny wkład w budowanie wysokiego statusu prawników przedsiębiorstw, a także podniosło poziom profesjonalizacji pracy naszego środowiska. Mieliśmy niewątpliwy udział w ewolucji roli prawników przedsiębiorstw, którzy świetnie rozumieją biznes i w codziennej pracy prezentują nie tylko wysoki poziom wiedzy prawnej, ale również umiejętności menedżerskie i liderskie.

Odzwierciedleniem tych przemian jest czwarty już Raport pt. „Prawnicy przedsiębiorstw w centrum procesów biznesowych” opracowany wspólnie z PwC Legal, który właśnie oddajemy w Państwa ręce.

Zapraszamy również do obejrzenia Debaty Rzeczpospolitej poświęconej wnioskom zawartym w Raporcie, która w najbliższych dniach ukaże się na łamach rp.pl (poinformujemy Państwa odrębnie o terminie).

Działalność Stowarzyszenia przez 10 lat nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia naszych Członków, Partnerów, Sponsorów i Przyjaciół. Dzięki wspólnej pracy, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw z dumą reprezentuje interesy środowiska szefów działów prawnych przedsiębiorstw.

Chociaż Jubileusz jest szczególny, to jednak czas pandemii nie służy świętowaniu, zdecydowaliśmy się więc odwołać doroczna Galę PSPP. Przed nami jednak kolejne lata działalności. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się i wspólnie świętować Jubileusz 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że najbliższe lata, w których planujemy nowe inicjatywy, będą dla Państwa równie radosnym i inspirującym czasem, jak dotychczas.

Życzymy wszystkim zdrowia !

Dziękujemy, że jesteście z nami!

W imieniu Zarządu PSPP

Waldemar Koper

Social: