Kancelaria Baker McKenzie nowym Partnerem Strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Kancelaria Baker McKenzie nowym Partnerem Strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Piotr Rawski, Partner Zarządzający Kancelarii Baker McKenzie

4 stycznia Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelaria Baker McKenzie podpisały umowę o strategicznej współpracy na 2021 rok. Zakłada ona szereg wspólnych działań mających na celu edukację prawników przedsiębiorstw, a także budowanie platformy komunikacji pomiędzy prawnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, co ma znaczenie  dla współpracy tych dwóch grup prawników.

– Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw od lat współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi w celu wspierania naszych członków zarówno od strony merytorycznej jak i networkingowej.  Dzięki tej współpracy, przez 10 lat istnienia Stowarzyszenia udało się zorganizować wiele szkoleń, seminariów i konferencji ułatwiających wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń.  Rok 2020 był pod tym względem odmienny – ze względu na pandemię wstrzymaliśmy organizację naszych przedsięwzięć, a wiele zaplanowanych spotkań nie odbyło się. Tym bardziej cieszę się, że w tych trudnych czasach Stowarzyszenie zyskuje nowego merytorycznego partnera – doskonale znaną międzynarodową kancelarię Baker McKenzie. Liczymy na owocną i wzajemnie satysfakcjonującą współpracę z korzyścią dla środowiska prawników wewnętrznych, zapewniających obsługę prawną w swoich przedsiębiorstwach – powiedziała Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

– Jako Partner Strategiczny Stowarzyszenia chcemy wspólnie z jego członkami budować nową jakość dyskusji na tematy prawne istotne z perspektywy prawników wewnętrznych. Pragniemy skupić się na aktualnych, kluczowych zagadnieniach z zakresu corporate compliance i prawa handlowego, a także kwestiach związanych z prawnymi aspektami prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej – powiedział Piotr Rawski, partner zarządzający kancelarii Baker McKenzie.

Baker McKenzie jest jednym z dwóch Partnerów Strategicznych Stowarzyszenia, które zrzesza obecnie ponad 300 szefów działów prawnych przedsiębiorstw.

O Polskim Stowarzyszeniu Prawników Przedsiębiorstw (PSPP):

Stowarzyszenie, które obchodzi właśnie jubileusz 10-lecia działalności, jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszająca szefów i dyrektorów działów prawnych. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów w środowisku prawników przedsiębiorstw. Dotychczas PSPP zorganizowało ponad 100 spotkań merytorycznych i networkingowych. Przeprowadziło trzy szerokie badania środowiskowe. Jest inicjatorem i współorganizatorem programu edukacyjnego Legal MBA rozwijający kompetencję miękkie i biznesowe. Od czterech lat przyznaje również nagrodę środowiskową dla Lidera Prawników Przedsiębiorstw. Jest również partnerem wielu prestiżowych wydarzeń środowiskowych np. Corporate Legal Counsel Forum, Forum Dyrektorów Działów Prawnych. PSPP wielokrotnie uczestniczyło w konsultacji ustaw jako partner społeczny organów państwa.

O kancelarii Baker McKenzie:

Kancelaria Baker McKenzie od 1949 roku pomaga swoim klientom odpowiadać na wyzwania związane z uczestnictwem w globalnej gospodarce. Nasze usługi świadczone są przez ponad 13 tysięcy ekspertów z 47 krajów, co daje nam głębokie zrozumienie kultury biznesowej na całym świecie i sprawia, że z łatwością poruszamy się w złożonych tematach prawnych niemal każdej jurysdykcji. Warszawskie biuro Baker McKenzie istnieje od 1992 roku i zatrudnia obecnie ponad 120 prawników i doradców podatkowych.

Social: