Ruszyła II edycja programu mentoringowego Fundacji Women in Law!

Ruszyła II edycja programu mentoringowego Fundacji Women in Law!

Program mentoringowy Fundacji Women in Law powstał, aby wspierać rozwój i akcelerację kariery młodych prawniczek. Wiele wybitnych sylwetek podkreśla niezwykłą rolę mentoringu jako programu, z którego korzystają obopólnie zarówno mentees, jak i mentorzy.

Poszukujemy mentorów wiodących oraz wspierających, którzy będą świadczyć opiekę merytoryczną dla mentees biorących udział w programie.

🔎Kto może zostać mentorem wiodącym?

Program jest otwarty dla każdej ekspertki oraz eksperta, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą chcą podzielić się z obiecującymi prawniczkami. Aby zostać mentorem trzeba mieć skończone co najmniej 35 lat. Szczegóły dostępne są w Regulaminie.

🔎Kto może zostać mentorem wspierającym?

Do roli mentorów wspierających zapraszamy ekspertki i ekspertów, którzy w swojej specjalizacji wiele osiągnęli i chcą się podzielić tą wiedzą i doświadczeniem z uczestniczkami naszego programu.

Selekcji mentorów dokonuje Fundacja na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2021 roku.

➡️ Więcej informacji – http://www.womeninlaw.pl/program-mentoringowy/

Social: