RODO – dotychczasowa praktyka organu nadzoru i przedsiębiorców, 10 czerwca 2021, konferencja online

RODO – dotychczasowa praktyka organu nadzoru i przedsiębiorców, 10 czerwca 2021, konferencja online

Za nami trzy lata stosowania przepisów RODO. W tym okresie wydarzyło się wiele nie tylko w obszarze kar finansowych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ale też w związku z decyzjami wydawanymi przez organy europejskie, które zresztą powinny przekładać się także na polską praktykę. Co więcej, widzimy już pierwsze wyroki sądów administracyjnych, które oceniają stanowiska przyjmowane przez Prezesa UODO. Organ nadzorczy jest bardzo aktywny pomimo tego, że w ostatnim roku większość przedsiębiorców zmagała się z pandemią spowodowaną przez Covid.

Do udziału w konferencji Puls Biznesu zaprosił przedstawiciela Prezesa UODO po to aby porozmawiać z nim o zmianach do RODO, które są potencjalnie konieczne z perspektywy organu nadzorczego. Będzie to okazja nie tylko do wsłuchania się w głos Prezesa UODO ale też do sugerowania zmian, które Państwa zdaniem byłyby korzystne.

W dalszej części programu organizatorzy zapraszają do rozmowy nan tematy, które budzą kontrowersje i są trudne: biometrii, dochodzeniu roszczeń na drodze cywilnej w związku z naruszeniem RODO, windykacjątransferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czy też wykorzystaniu danych w badaniach R&D.

Jednym z celów Pulsu Biznesu jest pokazanie uczestnikom konferencji jak w mijającym roku ukształtowała się praktyka Prezesa UODO oraz wybranych organów ochrony danych z innych państw UE w wybranych przez nas obszarach.

Dodatkowo w programie:

  • Sygnaliści a RODO
  • Ocena stosowania podstaw prawnych przetwarzania danych – czy przepisy RODO są wystarczające?
  • Czy RODO wymaga aktualizacji
  • Co zmieni się w związku z nowelizacją prawa komunikacji elektronicznej?
  • Biometria po nowemu czyli jaki wpływ na praktykę będzie miało aktualne orzecznictwo Prezesa UODO i WSA

Case studies: Orange Polska, ArcelorMittal, TVN Discovery, KRUK, PKN Orlen

Patron konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Dla członków Stowarzyszenia organizatorzy przewidują specjalny rabat w wysokości 15% na hasło „PSPP_15”.

Szczegółowy program >>

Social: