Weź udział w badaniu sytuacji kobiet w branży usług prawnych – ankieta

Weź udział w badaniu sytuacji kobiet w branży usług prawnych – ankieta

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

w rezultacie wielu rozmów z Państwem i obserwacji naszego środowiska, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw postanowiło włączyć się w działania w zakresie równości w zatrudnieniu i różnorodności.

Jednym z naszych pierwszych kroków jest projekt badawczyktórego celem jest zidentyfikowanie, czy i w jakim stopniu płeć ma znaczenie dla funkcjonowania kobiet w branży prawniczej. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, PwC Legal i Fundacja Women in Law.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo ankietę, która jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie ok. 10 min. Gorąco zachęcamy Panie, które są członkami Stowarzyszenia, do wypełnienia ankiety.  Będziemy również wdzięczni za przekazanie ankiety do znanych Państwu prawniczek –  również tych, które pracują w Państwa organizacji

Chcielibyśmy, aby rezultaty badania jak najlepiej odzwierciedliły sytuację kobiet w środowisku prawniczym.

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_8AZwbngLvjn0y10

Termin zakończenia zbierania ankiet to 10 września 2021 r.

Wyniki ankiet zostaną podsumowane w formie Raportu. Posłuży on jako baza do kolejnych wspólnych działań organizatorów na rzecz kobiet pracujących w branży prawniczej.

Zapraszamy do udziału w imieniu wszystkich Organizatorów badania!

Waldemar Koper i Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw 

Social: