PSPP partnerem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”

PSPP partnerem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”

Legaltech nie jest już wizją przyszłości – to rzeczywistość, która przenosi nie tylko prawników, ale także ich klientów, zarówno tych zewnętrznych, w przypadku kancelarii oraz wewnętrznych w przypadku działów prawnych, na zupełnie inny poziom współpracy. Nowe technologie w prawie umożliwiają użytkownikom korzystanie z aplikacji do wykrywania niekorzystnych klauzul w umowach, pomagają firmom w pełni zdigitalizować ich działania w zakresie zgodności z przepisami, a także wspierają kancelarie lub przedsiębiorców w efektywnym obiegu dokumentów.

Niewątpliwie działania zmierzające do integracji najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy uczenie maszynowe, z praktyką prawniczą prowadzą również do daleko idących zmian w sposobie pracy prawników. Zmiany te będą miały wpływ nie tylko na samych prawników, ale także na ich relację z klientami indywidualnym, czy biznesowymi, a także z pozostałymi interesariuszami, takimi jak regulatorzy, ustawodawcy,partnerzy biznesowi, czy organizacje z trzeciego sektora. Wielu ma nadzieję, że to właśnie legaltech rozwiąże problem ograniczonej dostępności do pomocy prawnej dla obywateli.

 Do tej pory jeśli prawnik lub inna osoba zainteresowana rozwojem w kierunku legaltech chciała zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu nowych technologii w prawie musiała sięgać do obcojęzycznych źródeł lub brać udział w zagranicznych wydarzeniach. Bardzo cieszy mnie, że Uniwersytet SWPS, który ceniony jest za swoje nowatorskie i niestandardowe podejście, zdecydował się włączyć do swojej oferty studia podyplomowe z zakresu legaltech.mówi Kamila Kurkowska, kierowniczka merytoryczna studiów, ambasadorka European Legal Tech Association, innowatorka, założycielka i mentorka startupów legaltech, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech. Szalenie istotne jest dla mnie praktyczny wymiar studiów. Uczestnicy nie tylko będą uczeni o zastosowaniach AI, czy blockchaina w praktyce prawnej, ale przede wszystkim zostaną postawieni przez zadaniem przygotowania w grupach dwóch bardzo praktycznych projektów, w tym stworzenia własnego rozwiązania legaltech. – wyjaśnia Kamila Kurkowska.

– Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed prawnikami przedsiębiorstw, a w szczególności szefami działów prawnych, jest ewolucja codziennej pracy w oparciu o nowe technologie. Badania środowiskowe, które realizowaliśmy w 2016 i 2020 roku, pokazują wyraźny wzrost kompetencji w tym zakresie oraz poziomu świadomości zmian, które są elementem nieuchronnego, szerszego procesu transformacji technologicznej całych przedsiębiorstw. Uruchomienie studiów „Legaltech i innowacje w branży prawniczej” to odpowiedź na ważną potrzebę rozwoju kompetencji technologicznych niezbędnych dla prawników przedsiębiorstw chcących pracować na najwyższym poziomiepowiedział Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Partnerami studiów oprócz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Fundacja Women in Law.

Celem studiów podyplomowych „Legaltech i innowacji w branży prawniczej” jest rozwój kompetencji w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji oraz zrozumienia, czym jest i jak stosować rozwiązania z zakresu Legaltech. Uczestnicy studiów poznają aspekty techniczne, wytłumaczone w przystępny sposób. Zdobędą wiedzę, które technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla ich biznesu. Poznają najnowsze trendy światowe i dowiedzą się, gdzie szukać informacji i jak w praktyce stosować podejście ciągłego uzupełniania wiedzy w kwestiach technologicznych.
Dzięki studiom podyplomowym “Legaltech i innowacje w branży prawniczej” uczestnicy zdobędą umiejętności zrozumienia i zastosowania nowych technologii oraz innowacji i tym samym umiejętność wdrożenia i stosowania LegalTech w praktyce.

Social: