LEGAL DEPARTMENTS ON THE MOVE – weź udział w badaniu ECLA i Wolters Kluwer

LEGAL DEPARTMENTS ON THE MOVE – weź udział w badaniu ECLA i Wolters Kluwer

W imieniu European Company Lawyers Association (ECLA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw zapraszamy do udziału w istotnym dla środowiska prawników przedsiębiorstw badaniu LEGAL DEPARTMENTS ON THE MOVE.

Jest to rozwinięcie badania LEGAL DEPARTMENTS IN A DIGITAL ERA z 2020 roku, z którego Raport można pobrać pod adresem: https://ecla.eu/digitalera/

Celem obecnie realizowanego badania jest opublikowanie niebieskiej księgi, którą prawnicy korporacyjni będą mogli wykorzystać jako punkt odniesienia, aby lepiej zrozumieć europejskie trendy w relacjach prawników i ich pracodawcy.

Ankieta, której wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut, znajduje się pod linkiem https://ecla.eu/survey.

Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu. W wyniku udziału w badaniu, bezpłatnie udostępnimy pełną treść Raportu.

Social: