Czy zmiany w kodeksach etycznych samorządów prawniczych są konieczne?

Czy zmiany w kodeksach etycznych samorządów prawniczych są konieczne?

10 marca Centrum Mediacji Lewiatan zorganizowało seminarium: ETYKA RADCOWSKA I ADWOKACKA W KONTEKŚCIE MEDIACJI I INNYCH ADR. Czy zmiany w kodeksach etycznych samorządów prawniczych są konieczne?

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

Podczas seminarium perspektywę interes klienta z punktu widzenia prawnika przedsiębiorstwa nakreślił w swojej prezentacji Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (PSPP).

Social: