Ogłoszono nominacje do nagrody głównej 5. edycji konkursu Lider prawników przedsiębiorstw

Ogłoszono nominacje do nagrody głównej 5. edycji konkursu Lider prawników przedsiębiorstw

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku nadesłali zgłoszenia do konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.

Wszyscy kandydaci  prezentują wysokie kompetencje zawodowe, uczestniczyli w skomplikowanych projektach prawniczych oraz pełnią kluczowe role w swoich przedsiębiorstwach. Osoby które znalazły uznanie Kapituły, oprócz wysokich kompetencji zawodowych prezentują wybitne przymioty osobiste i niezwykły poziom odpowiedzialności społecznej. PSPP będąc organizacją środowiskową, postrzega jako swoje zadanie promocję postaw kształtujących najwyższe standardy wykonywania zawodu prawnika przedsiębiorstw. Nominacje odzwierciedlają dążenia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i stanowią przykład modelowego podejścia do roli dyrektora działu prawnego, jako nie tylko doradcy prawnego, lidera organizacji biznesowej, ale też osoby o wysokiej wrażliwości społecznej.

Decyzją Kapituły Konkursu nominacje do Nagrody Głównej  otrzymały: 

– Kamila Luttelemann,  DYREKTOR DS. PRAWNYCH I ZGODNOŚCI LOTTE WEDEL

– Iwona Rykaczewska-Kuderska,  DYREKTOR DZIALU PRAWNEGO/GC BENEFIT SYSTEMS

– Magdalena ŻakLEGAL DIRECTOR CEE NORTH JOHNSON AND JOHNSON POLAND

Laureatkę Nagrody Głównej poznamy 1 grudnia podczas Świątecznej Gali Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, która odbędzie się w Warszawie (patio Domu Dochodowego przy placu Trzech Krzyży 3).

Gratulujemy!

Social: