Iwona Rykaczewska-Kuderska laureatką Nagrody Głównej konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw

Iwona Rykaczewska-Kuderska laureatką Nagrody Głównej konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw

 1 grudnia podczas Świątecznej Gali Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw poznaliśmy laureatkę 5. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. Tytuł Lidera Prawników Przedsiębiorstw AD. 2022 otrzymała Iwona Rykaczewska-Kuderska, dyrektor działu prawnego Benefit Systems.  

Jest ona w swojej organizacji liderką działań prawnych mających na celu otrzymanie przez Spółkę nowatorskiego certyfikatu Benefit Corporation („B Corp”). Spółka jako pierwsza spółka publiczna w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała ten certyfikat. Do grona podmiotów oznaczonych certyfikatem B Corp zalicza się organizacje, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, a podstawą ich funkcjonowania jest partnerski i etyczny model współpracy ze wszystkimi swoimi interesariuszami. Iwona Rykaczewska-Kuderska jest liderką zmiany odpowiedzialną za inicjowanie działań wpisujących się w szerokie trendy gospodarcze, regulacyjne, technologiczne i społeczne. Dostrzegając zmieniające się otoczenie rynkowe i społeczne, koncentruje się na zapewnieniu relewantności Spółki i procesów w niej zachodzących w kluczowych obszarach jej funkcjonowania, takich jak odpowiedzialność społeczna (certyfikacja B Corp) czy różnorodność (inicjatywy na forach takich 30% Club Poland ).

Nominacje do Nagrody Głównej  otrzymały również:

  • Kamila Luttelmann,  DYREKTOR DS. PRAWNYCH I ZGODNOŚCI LOTTE WEDEL
  • Magdalena Żak, LEGAL DIRECTOR CEE NORTH JOHNSON AND JOHNSON POLAND
  • Wszyscy kandydaci, którzy nadesłali swoje zgłoszenia do konkursu, prezentują wysokie kompetencje zawodowe, uczestniczyli w skomplikowanych projektach prawniczych oraz pełnią kluczowe role w swoich przedsiębiorstwach. Jednak osoby które znalazły uznanie Kapituły, oprócz wysokich kompetencji zawodowych prezentują wybitne przymioty osobiste i niezwykły poziom odpowiedzialności społecznej – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. –  Nominacje stanowią przykład modelowego podejścia do roli dyrektora działu prawnego, jako nie tylko doradcy prawnego, lidera organizacji biznesowej, ale też osoby o wysokiej wrażliwości społecznej. – dodaje Waldemar Koper.

Finalnego wyboru Liderki Prawników Przedsiębiorstw AD. 2022 dokonała Kapituła w składzie: Waldemar Koper (Prezes Zarządu PSPP) Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk (Wiceprezes PSPP), Maciej Ozdowski (Wiceprezes PSPP), Piotr Marucha (Wiceprezes PSPP), Tomasz Sztyber (Wiceprezes PSPP), Cezary Żelaźnicki (Partner Zarządzający PwC Legal w Polsce i EMEA Legal Business Solutions Leader w sieci PwC), Tomasz Pietryga, Wiceredaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita oraz prof. Ryszard Sowiński, ekspert rynku prawniczego.


Social: