Rusza program mentoringowy European Company Lawyers Association (ECLA) – zgłoś swój udział

Rusza program mentoringowy European Company Lawyers Association (ECLA) – zgłoś swój udział

W styczniu 2025 roku startuje międzynarodowy program mentoringowy przygotowany przez  European Company Lawyers Association (ECLA).

Zalety programu mentoringowego ECLA:

  • Mentorzy i Mentee są prawnikami wewnętrznymi (synergia doświadczeń).
  • Mentorzy i Mentee pracują w firmach z różnych branż/ sektorów, które nie są wobec siebie konkurencyjne, co z pewnością pomoże zbudować większą wzajemną otwartość (brak konfliktu interesów).
  • Mentorzy i Mentee będą dzielić się różnymi doświadczeniami związanymi z kulturą organizacyjną firmy a także doświadczeniami związanymi z konkretną rolą prawnika wewnętrznego.
  • Mentor i Mentee pracują w różnych krajach co pozwala na inspirującą wymianę różnorodnych doświadczeń.

Program rozpoczyna się w styczniu 2025 r. i będzie trwać 12 miesięcy. Będzie realizowany w języku angielskim w dobranych przez organizatorów parach.

Korzyści wypływające z udziału w programie:

  • wymiana doświadczeń i perspektyw pomiędzy prawnikami o różnym stażu pracy
  • budowanie poczucia ważności roli prawnika przedsiębiorstw w organizacji
  • nabywanie umiejętności podejmowania nowych wyzwań i radzenie sobie ze specyfiką funkcjonowania firm w różnych krajach
  • poprawa i rozwój umiejętności społecznych (np. empatii)
  • tworzenie sieci kontaktów
  • wzmacnianie motywacji zawodowej i samooceny

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pierwszym kroku należy nadsyłać zgłoszenia jako Mentor i Mentee do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw na adres: biuro@pspp.org.pl

Po analizie zgłoszeń wybrane osoby będą mogły wziąć udział w programie.

Poniżej znajduje się 10 zasad programu mentoringowego ELCA a także wymagania stawiane Mentorom i Mentee.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2024 r.

Social: