BADANIA I RAPORTY

Trendy, analizy, komentarze

RAPORT: SYTUACJA KOBIET W BRANŻY USŁUG PRAWNYCH 2022

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Fundacja Women in Law oraz kancelaria PwC Legal wspólnie zdecydowały przyjrzeć się sytuacji prawniczek w Polsce. Aby dowiedzieć się więcej o szansach i problemach przed jakimi stają, przygotowaliśmy anonimowe badanie, w którym zapytaliśmy o ich codzienną rzeczywistość.

Wyniki badania, w którym zdecydowało się wziąć udział niemal 600 respondentek, pokazały obraz kobiet w sektorze prawniczym i dały szansę na znalezienie odpowiedzi na pytania, którym obszarom powinniśmy się wszyscy bacznie przyjrzeć.

  • Czy fakt bycia kobietą wpływa na szanse rozwoju w branży usług prawnych?
  • Czy determinuje przebieg kariery albo sprzyja występowaniu trudności w codziennej pracy?

CO MÓWIĄ LICZBY?

  • 85% prawniczek, które wzięło udział w badaniu doświadczyło pomniejszania własnych kompetencji ze względu na płeć
  • 71% respondentek odczuło, że bycie kobietą ma niekorzystny wpływ na decyzje przełożonych dotyczące ich kariery zawodowej
  • 49% badanych prawniczek zadeklarowało, że ma problemy z godzeniem kariery zawodowej ze sferą prywatną

O BADANIU

W badaniu wzięło udział 577 respondentek, z których 76% pracuje w kancelariach prawnych a 24% w wewnętrznych działach prawnych firm. Badanie zostało przeprowadzone na jesieni 2021.

Raport do pobrania

 

RAPORT: PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW W CENTRUM PROCESÓW BIZNESOWYCH. Badanie prawników przedsiębiorstw 2020

Raport z przeprowadzonego w tym roku badania pokazuje, że przez 10 lat działalności Stowarzyszenia z sukcesem dokonały się spodziewane zmiany. Myślę, że miejsce, w którym obecnie jesteśmy, pozwala nam z satysfakcją stwierdzić, że codzienna praca szefów działów prawnych przedsiębiorstw oznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu nie tylko w charakterze doradcy prawnego, ale też w wielu pozaprawnych obszarach biznesu, takich jak zarządzanie zespołem, istotny udział w budowaniu strategii firmy czy wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych.

Zapraszam do lektury Raportu!

Waldemar Koper
prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

RAPORT: WEWNĘTRZNY DZIAŁ PRAWNY A COMPLIANCE - RAZEM CZY OSOBNO?

Wyniki pionierskiego badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz przez partnera strategicznego Stowarzyszenia – kancelarię WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

W badaniu wzięło udział blisko 70 dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw. Zadaniem Raportu jest przybliżenie funkcjonowania programów compliance oraz pokazanie roli prawników przedsiębiorstw w projektowaniu i wdrażania takich rozwiązań.

RAPORT: PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW: DZIŚ I JUTRO

23 czerwca 2016 r.  zostały zaprezentowane wyniki badania Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro”, przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) i kancelarię PwC Legal. Wynika z nich, że pozycja dyrektora działu prawnego uległa w ostatnich latach zdecydowanemu wzmocnieniu. 

 - Po lekturze niniejszego Raportu, myślę, że wszyscy czytelnicy będą mogli powiedzieć, iż środowisko prawników przedsiębiorstw rośnie w siłę! Po pięciu latach działalności zdecydowanie widzimy nową jakość funkcjonowania prawników w firmie. Szef departamentu prawnego przedsiębiorstwa z prawnika-eksperta staje się doradcą biznesowym dla zarządów i strategicznych działów w większości organizacji biznesowych. Codzienna praca nabiera różnorodnej specyfiki. Prawnicy przedsiębiorstw równie sprawnie jak w specjalistycznych zagadnieniach prawnych, poruszają się w obszarach planowania strategicznego działalności firmy, zarzadzania ryzykiem czy compliance – mówi mec. Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.  

Badanie „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro” został przeprowadzone na grupie ponad 160 dyrektorów działów prawnych i prezesów firm.

Główne tezy zawarte w formie raportu.

RAPORT: PIERWSZE BADANIE DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Warszawa, czerwiec 2014 r.

W pierwszym w Polsce badaniu Dyrektorów Działów Prawnych Polskiego Stowarzyszenia Prawników Pierwsze w Polsce, pionierskie badanie przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i TheStorm, w którym udział wzięło 100 respondentów będących osobami decyzyjnymi w Działach Prawnych przedsiębiorstw.

Patronat medialny nad badaniem objęła Rzeczpospolita, zaś Partnerem przedsięwzięcia była firma LexisNexis Polska.

Wzięło w nim udział 100 respondentów.

 

PSPP jest inicjatorem i współautorem wielu ważnych raportów i badania prezentujących najnowsze trendy wśród prawników przedsiębiorstw i wiedzę najwyższej próby.