Materiały reklamowe oraz informacje handlowe w działalności przedsiębiorców w świetle praw autorskich, w tym m.in. wykorzystywanie zdjęć i utworów w reklamach; kwestia newsletterów i Intranetu

9 lutego br. w Warszawie odbyły się warsztaty zorganoizowane dla członków Stowarzyszenia…