Andrzej Kornatowski z British American Tobacco został Liderem Prawników Przedsiębiorstw AD 2018

Andrzej Kornatowski z British American Tobacco został Liderem Prawników Przedsiębiorstw AD 2018

Już po raz trzeci, podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.

Laureatem Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw  został Andrzej Kornatowski, Dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna z British American Tobacco. Nominacje do Nagrody Głównej otrzymali: Izabela Nowacka, Legal Counsel z firmy Shell Polska oraz Włodzimierz Brych, Kierownik Biura Prawnego Aesculap Chifa.

– Andrzej Kornatowski, tegoroczny Lider Prawników Przedsiębiorstw, miał unikalną możliwość prowadzenia w BAT wielowymiarowego i unikatowego projektu jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Po części projekt ten zakładał wykorzystanie  umiejętności profesjonalnych ale w głównej mierze polegał na koordynacji różnorodnych działań spoza zakresu pracy prawnika, budowaniu dobrych relacji z rozmaitymi interesariuszami oraz wykorzystywaniu wiedzy biznesowej do tworzenia innowacyjnych i skutecznych rozwiązań uwzględniających nie tylko interesy BAT ale także innych podmiotów – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, które od trzech lat jest organizatorem konkursu.

Determinacja, długookresowe zaangażowanie Andrzeja Kornatowskiego z British American Tobacco i zdolność prowadzenia dialogu przyczyniły się do uzyskania spektakularnych efektów walki ze zorganizowaną przestępczością. W efekcie działań w latach 2014-2018 m.in. zlikwidowano ponad 100 nielegalnych fabryk tytoniu i papierosów w Polsce. W rezultacie poziom przemytu papierosów w Polsce spadł w okresie 2015-2018 niemalże o 50%.

Izabela Nowacka z Shell Polska została wyróżniona przez Kapitułę, gdyż jako pierwszy w Polsce prawnik Shell zapewnia obsługę prawną o globalnym wymiarze dla spółek  grupy (kraje Bliskiego Wschodu, Zachodniej Europy i obydwu Ameryk). Odpowiada również za obsługę prawną o zasięgu globalnym umów z zakresu nowych technologii IT oraz wsparcia prawnego procesu digitalizacji Shell.

Przyznając nominację Włodzimierzowi Brychowi z firmy Aesculap Chifa Kapituła doceniła jego ogromne zaangażowanie w propagowanie alternatywnych metod rozwiazywania sporów. Pomimo ogromnego zaangażowania w bieżącą działalność firmy – zarządza obsługą prawną firmy w 16 krajach –   nominowany poświęca czas na promocje sądownictwa polubownego i występowanie w roli arbitra (Rosja, Ukraina, Gruzja, Kazachstan i Mołdawia) w wielu międzynarodowych postepowaniach. 

W ankiecie, która była podstawą do oceny i została rozesłana do prawników przedsiębiorstw, organizatorzy konkursu pytali o spektakularne przedsięwzięcia lub transakcje realizowane z udziałem szefa działu prawnego w ostatnich trzech latach oraz na czym polegał szczególny wkład szefa departamentu prawnego w ich realizacji. Brane pod uwagę  były innowacyjne rozwiązania, narzędzia, procedury wdrożone przez dział prawny oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikły z wdrożenia kreatywnych rozwiązań. Kandydaci byli również pytani o to w jakim zakresie pełnią rolę lidera swojej organizacji.

Social: