Kariera

Aktuane oferty pracy dla prawników

Dyrektor Działu Prawnego

Płatny staż dla absolwentów prawa- Analityk Kontraktów Prawniczych

In-house lawyer

Tax Research Senior Analyst

Specjalista ds. Kontraktów/ Prawnik

Praca dla absolwentów prawa - Analityk Kontraktów

Tax Expert

Ethics and Compliance Administrator

Direct TAX Manager with French

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

PROSZĘ NIE USUWAĆ - ELEMENT TECHNICZNY

KLAUZULA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Numer w rejestrze agencji zatrudnienia: 361

ZOSTAŃ CZŁONKIEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW