Zarząd – powoływanie, odwoływanie, składanie rezygnacji w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Zarząd – powoływanie, odwoływanie, składanie rezygnacji w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest w załączonej BROSZURZE.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: biuro@pspp.org.pl

Zapraszamy!

Social: