Czy kobiety są przyszłościa branży prawnicznej?

Czy kobiety są przyszłościa branży prawnicznej?

Kilkunastu prelegentów, kilkanaście wystąpień oraz dwa panele dyskusyjne. Po raz pierwszy branża prawnicza miała okazję spotkać się w szerokim gronie i podjąć dyskusję na temat roli kobiet w środowisku prawniczym oraz problemów związanych z wyzwaniem szybkich przemian technologicznych, z którymi mierzą się coraz częściej w toku codziennej pracy.

Fundacja Women in Law, wspierająca i promująca kobiety w branży prawniczej, rozpoczęła swoją działalność konferencją inauguracyjną „Kobiety przyszłością branży prawniczej”,. Wśród prelegentów i panelistów obecni byli m.in. dr hab. Monika Całkiewicz (prof. ALK, wicedziekan Rady OIRP Warszawa), Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska (Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Wiceprzewodniczącą Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Marta Kożuchowska – Warywoda (Sędzia Sądu Rejonowego, Prezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA) oraz Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk (Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw).
Dzięki formule konferencji, obejmującej prezentację tematów takich jak sztuczna inteligencja w sferze prawa (dr Gabriela Bar) oraz wpływu prawa na model biznesu (Marta Gocał) , a także paneli dyskusyjnych poprowadzonych przez Ewę Usowicz (dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer, Prawo.pl) oraz Pawła Rochowicza (Rzeczpospolita) słuchacze mieli szansę nie tylko dowiedzieć się, czy postęp technologiczny jest dla prawników zagrożeniem (a może tylko i wyłącznie pewnym wyzwaniem), ale także posłuchać ścierających się ze sobą stanowisk dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej roli kobiet-prawniczek.

O tym jak wygląda ścieżka kariery prawnika in-house i z czym się wiąże opowiedziała  Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Członkini Rady Fundacji Women in Law.

Social: