Konsultacje społeczne dot. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Konsultacje społeczne dot. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw wzięło udział w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przygotowane przez kancelarię Wierzbowski Eversheds stanowisko PSPP z uwagami do projektu nowelizacji ustawy opublikowanego przez UOKiK, w dniu 5 czerwca 2012 r. zostało przesłane do Urzędu.

List przewodni do UOKiK

Stanowisko PSPP

Social: