Sprawozdanie z konferencji: Anti-Trust Compliance Toolkit

Sprawozdanie z konferencji: Anti-Trust Compliance Toolkit

9 czerwca 2015, Komisja Konkurencji ICC Polska (przy wsparciu UOKiK i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych – CARS przy Wydziale Zarządzania U.W.) zaprezentowała polską wersję „AntiTrust Compliance Toolkit” – wytycznych do tworzenia programów compliance, budujących świadomość i kulturę przestrzegania prawa ochrony konkurencji w przedsiębiorstwach.

Uczestnikami konferencji (kilkadziesiąt osób) byli między innymi: prawnicy przedsiębiorstw, szefowie compliance i prawnicy kancelaryjni. Rozpoczynając spotkanie, pani Bernadeta Kasztelan-Świetlik (Wiceprezes UOKIK) zaapelowała o zaangażowanie całej firmy, aby system compliance w przedsiębiorstwie rzeczywiście zadziałał. Następnie pan profesor Tadeusz Skoczny (Przewodniczący Rady Doradczej przy Prezesie UOKIK i szef CARS) i pan mecenas Wojciech Kowalewski (Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska) wskazali na inicjatywy CARS i PSPP (we współpracy z UOKIK) w obszarze przygotowania modelowego programu przestrzegania prawa konkurencji. Główny dokument: „Zestaw narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji” (czyli polską wersję Toolkit) zaprezentował pan mec. Marcin Trepka, Wiceprzewodniczący Komisji Konkurencji ICC w Polsce. Z kolei w panelu dyskusyjnym swoje programy compliance przedstawiły firmy: PZU, Siemens i Canon. Na koniec pan Adam Jasser, Prezes UOKiK zadeklarował gotowość Urzędu do uczestniczenia w dalszych samoregulujących inicjatywach naszego środowiska.

Konferencja pokazała, że wraz z regulatorem mamy wspólny cel: zbudowanie w firmach systemu monitorowania przestrzegania prawa konkurencji – rozpoczynając od kodeksów i regulacji compliance i deklaracji zarządu firmy, poprzez analizę ryzyka, aż do uświadomienia odpowiedzialności każdego pracownika (szkolenia, warsztaty, system zgłaszania naruszeń). W większości dużych przedsiębiorstw wprawdzie istnieją już solidne programy przestrzegania prawa konkurencji, ale zawsze sensownym jest sięganie po najlepsze praktyki rynkowe, do których AntiTrust Compliance Toolkit z pewnością należy. Poza tym warto dowiedzieć się na zasadzie benchmarkingu, które elementy programu dobrze funkcjonują w praktyce i jak je implementować, aby uzyskać zrozumienie i wsparcie naszych zarządów, ale przede wszystkim – szeregowych pracowników, bo to oni na co dzień generują ryzyko naruszenia zasad prawa konkurencji. Dyskusję na ten temat będziemy kontynuować w ramach współpracy PSPP z CARS i przy wsparciu UOKiK, któremu szczególnie zależy na samouzdrawiającym działaniu rynku, jako alternatywie dla karzącej ręki Urzędu. A zatem interes mamy wspólny. CARS zapowiedział już następną konferencję na styczeń 2016.

Opracował: Piotr Marucha


 

Na zdjęciu: Adam Jasser, Prezes UOKIK (pierwszy z lewej),
Wojciech Kowalewski, Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska (pierwszy z prawej).
 

Social: