Panel PSPP podczas 14. forum dyrektorów działów prawnych

Panel PSPP podczas 14. forum dyrektorów działów prawnych

14. edycję Forum Dyrektorów Działów Prawnych rozpoczął panel pt. „Gotowi na przyszłość? Refleksje z czasów pandemii i perspektywy zmiany roli i kompetencji dyrektorów działów prawnych”, którego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Dyskusję poprowadził Waldemar Koper, Prezes PSPP.
Pojawiło się wiele ciekawych wniosków dotyczących nowych ról jakie są i będą wymagane od prawników przedsiębiorstw.

– Sytuacja gospodarki, która wciąż zmaga się ze skutkami pandemii, postawiła nas wszystkich przed wyzwaniami i przysporzyła nam nowych obowiązków. Zmusza do pogłębiania swojej wiedzy i wzmacniania umiejętności w obszarach, które dotychczas nie były dla prawnika kluczowe, np. posługiwanie się narzędziami cyfrowymi – stwierdził Waldemar Koper.

– Prawnik, który sprawnie porusza się w świecie cyfrowym, będzie dla przedsiębiorstwa cenniejszy – zauważył Tomasz Sztyber.
– Kompetencje miękkie zaczynają odgrywać w naszej pracy ogromną rolę. W czasach pandemii staliśmy się naturalnymi liderami zmian. Do tego niezbędna jest umiejętność przełączania kompetencji i szybkiej zmiany ról- powiedziała Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk.  
W panelu wzięli równie≤ż udział: Wojciech Trzcinski i Piotr Marucha

Social: