Solidarni z UKRAINĄ

Solidarni z UKRAINĄ

#RazemzUKRAINĄ

W tym szczególnie trudnym czasie nasze myśli, serca ale też działania są blisko Ukrainy.

Wiele organizacji prawniczych, ale też każdy z nas indywidualnie, podjemuje szereg działań, które mają na celu pomóc obywatelom Ukrainy.

Obecnie wsparcie narodu UKRAIŃSKIEGO i przywrócenia POKOJU są najważniejsze!

Na stronie Krajowej Rady Radców Prawnych publikowane są informację o podejmowanych przez środowisko działaniach (www.kirp.pl)

1 marca 2022 r.

W godzinach porannych odbędzie się ogólne spotkanie informacyjne dla radców prawnych i aplikantów radcowskich pro bono, na którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja prawna – która w zakresie dotyczącym obywateli Ukrainy zmienia się bardzo dynamicznie – w kierunku ułatwienia tym osobom legalizacji pobytu lub uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce. Na spotkaniu zostanie wskazane, w jaki sposób pomóc obywatelom Ukrainy złożyć konkretne wnioski o ochronę i legalizację na stanie prawnym aktualnym na dzień spotkania.

4 marca 2022 r.

Zorganizowane zostanie szkolenie z procedur uchodźczych i legalizacyjnych na stanie prawnym aktualnym na moment przeprowadzenia szkolenia, uwzględniającym zmiany legislacyjne, nad którymi pracuje obecnie strona rządowa.

#RazemzUKRAINĄ

Social: