Waldemar Koper nowym Wiceprezydentem European Company Lawyers Association (ECLA)

Waldemar Koper nowym Wiceprezydentem European Company Lawyers Association (ECLA)

26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA), stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników w tym również dla Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, wybrano nowe władze na dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i główny inicjator powstania polskiego stowarzyszenia.

– To dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć się w tak elitarnym gronie europejskich prawników przedsiębiorstw. Traktuję to również jako formę docenienia na forum europejskim aktywności Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, którego od początku działaności jestem prezesem. Ten wybór z pewnością pozwoli nam na jeszcze bardziej efektywna współpracę pomiędzy PSPP i ECLA. – powiedział Waldemar Koper, nowy Wiceprezydent ECLA.

ECLA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą lokalne stowarzyszenia prawnicze i izby adwokackie reprezentujące interesy prawników wewnętrznych. ECLA powstała w 1983 roku w Belgii. Głównym jej celem jest reprezentowanie interesów organizacji członkowskich na poziomie europejskim i międzynarodowym, wspieranie edukacji prawniczej a także wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. ECLA jest organizatorem wielu spotkań, konferencji i seminariów o tematyce prawniczej. Promuje również badania i publikacje o charakterze naukowym.  

Social: