LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Nagroda polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsoiębiorstw

Rolą konkursu, którego inicjatorem jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, jest wyłonienie prawdziwych liderów wśród szefów działów prawnych oraz pokazanie w środowisku biznesowym jak wiele może dokonać prawnik zajmujący właściwe miejsce z organizacji.

Rokrocznie Nominowanych i Lidera, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybiera Kapituła, w skład której wchodzą członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz przedstawiciele kancelarii partnerskich i niezależni eksperci w sektorze prawniczym.

Laureat konkursu jest ogłaszany podczas Świątecznej Gali Członków i Przyjaciół PSPP.


ALEKSANDRA GAWROŃSKA-MUCHA laureatką Nagrody Głównej konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw AD 2023

30 listopada podczas Świątecznej Gali Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw poznaliśmy laureatkę 6. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. Tytuł Lidera Prawników Przedsiębiorstw AD. 2023 otrzymała ALEKSANDRA GAWROŃSKA-MUCHA, Global…

Iwona Rykaczewska-Kuderska laureatką Nagrody Głównej konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw

 1 grudnia podczas Świątecznej Gali Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw poznaliśmy laureatkę 5. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. Tytuł Lidera Prawników Przedsiębiorstw AD. 2022 otrzymała Iwona Rykaczewska-Kuderska, dyrektor działu…

Ogłoszono nominacje do nagrody głównej 5. edycji konkursu Lider prawników przedsiębiorstw

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku nadesłali zgłoszenia do konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. Wszyscy kandydaci  prezentują wysokie kompetencje zawodowe, uczestniczyli w skomplikowanych projektach prawniczych oraz pełnią kluczowe role w swoich…

Andrzej Kornatowski z British American Tobacco został Liderem Prawników Przedsiębiorstw AD 2018

Już po raz trzeci, podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. Laureatem Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw  został Andrzej Kornatowski, Dyrektor Działu…

Marcin Czapiewski z TU Europa SA laureatem nagrody Liderem Prawników Przedsiębiorstw AD 2016 przyznanej przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

1 grudnia 2016 r., podczas świątecznego spotkania Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, ogłoszono wyniki konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. – Po latach działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, przeprowadzeniu dwóch badań…